Skip to main content

Adatvédelem

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információ

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információk a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Értesítés a felelős szervről” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet z. B. olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal felhívásának ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek jogában áll továbbá bizonyos körülmények között kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

2. Tárhely

A Host Europe

Weboldalunkat a Host Europe-nál tartjuk. A szolgáltató a Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Köln (a továbbiakban: Host Europe) Amikor felkeresi weboldalunkat, a Host Europe különféle naplófájlokat gyűjt, beleértve az Ön IP-címeit is.

A részletek a Host Europe adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/ .

A Host Europe a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül felhasználásra. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) bekezdése és az eszköz ujjlenyomatvételére vonatkozó 25. § B. bekezdése alapján történik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

3. Általános információk és kötelező információk

magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció) biztonsági réseket rejthet magában. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Megjegyzés a felelős szervhez

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

Általános gyakorlat
Dr. Farkas Klára
dr. Farkas János
Felix-von-Roll-Str. 6
51375 Leverkusen

Telefon: 0214-56065
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljáról és módjáról.

tárolási időtartam

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időszakot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (például adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdése alapján kezeljük, ha a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat kezelünk. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés szintén a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végkészülékén (például eszköz ujjlenyomat-vételével), az adatkezelés szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük. Továbbá az Ön adatait akkor kezeljük, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdekünk alapján is történhet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező cégektől származó eszközöket használunk, amelyek az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem nem garantálható. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Különleges esetekben az adatgyűjtés és a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

Amennyiben az adatfeldolgozás a DSGVO 6. Cikkely 6. bekezdésének 1 E vagy F alapján történik, Önnek mindenkor jogosult olyan okból kifolyólag, ami az Ön különleges helyzetéből adódik, a személyes adatai feldolgozása ellen fellebbezni. Ez az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik. A mindenkori jogi feltételeket, amelyekre a feldolgozás vonatkozik ezen adatvédelmi nyilatkozatból tudhatja meg. Amennyiben fellebbez, a vonatkozó személyi adatai a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra, kivéve, ha feldolgozást illetően védelemre méltó okokat sikerül bizonyítanunk, melyek az Ön érdekeit, jogait illetve szabadságát felülírják illetve a feldolgozás a jogi igények érvényesítését, gyakorlását illetve védelmét szolgálja (fellebbezés a DSGVO 21. cikkely, (1) bekezdése szerint).

Ha az Ön személyes adatai közvetlen reklám érdekében kerülnek feldolgozásra, Önnek jogában áll személyes adatai ilyen reklámcélú felhasználása ellen. Ez vonatkozik az ilyen közvetlen reklámmal kapcsolatos profilalkotásra is. Fellebbezése esetén személyes adatait a továbbiakban nem használjuk közvetlen hirdetési célokra (Fellebbezés a DSGVO 21. cikkely (2) bekezdése szerint)

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

A GDPR megsértése esetén az érintetteknek jogukban áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye található. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk, ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és javítás

A hatályos jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek jogában áll ingyenes tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén bármikor jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. . Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezzel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. A vizsgálat idejére Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását a törlés helyett.
  • Ha a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban kifogást nyújtott be, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére vagy okokból használhatók fel. az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekét dolgozzák fel.

A promóciós e-mailek tiltakozása

Ezúton tiltakozunk a kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldésére vonatkozó impresszum kötelezettség részeként közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen reklámok, például spam e-mailek küldése esetén.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

sütiket

Weboldalunk úgynevezett "cookie-kat" használ. A sütik kisméretű szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végeszközben. Az Ön végeszközén vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k) vagy tartósan (állandó cookie-k) tárolódnak. A munkamenet-sütik a látogatást követően automatikusan törlődnek. Az állandó cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végeszközén, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben a harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók az Ön végkészülékén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásainak (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k) használatát.

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (például a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

cikk alapján tárolt cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek (szükséges cookie-k). 6. (1) bekezdés f) pontja GDPR, kivéve, ha más jogalap kerül meghatározásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szolgáltatásainak műszakilag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-k tárolására. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolására, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) bekezdése és a TTDSG 25. § (1) bekezdése);

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. A cookie-k deaktiválása esetén előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz.

Amennyiben a cookie-kat külső cégek vagy elemzési célokra használnak, erről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban külön tájékoztatjuk, és szükség esetén hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

  • A böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL
  • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
  • A szerver kérésének időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldala műszakilag hibamentes megjelenítéséhez, optimalizálásához - a szerver naplófájljait e célból rögzíteni kell.

kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, akkor a kérdőívben megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása és az azt követő kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) alapul. ha ezt kérdezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon keres meg minket, megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) alapul. ha ezt kérdezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi kérés útján részünkre küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri a törlést, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

5. Beépülő modulok és eszközök

Google Web Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google Fonts helyileg telepítve van. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

A Google Web Fontsról további információkat találhat a https://developers.google.com/fonts/faq oldalon , valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatában: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google térkép

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell mentenie IP címét. Ezeket az információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Térkép aktiválva van, a Google használhatja a Google Web Fonts szolgáltatást a betűtípusok egységes megjelenítésére. Amikor meghívja a Google Térképet, a böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szöveget és a betűtípusokat.

A Google Maps szolgáltatást az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon feltüntetett helyek könnyebb megtalálása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó eszközén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomat) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Forrás: https://www.e-recht24.de (Google-Übersetzung)